Cookie og privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan vi indsamler og behandler de personoplysninger, du giver til Kosmetisk Klinik Silkeborg ApS.  Kosmetisk Klinik Silkeborg ApS er datansvarlig for de personoplysninger vi modtager om dig

Måden, vi indsamler og behandler dine oplysninger på, sker i henhold til GDPR, persondatalovgivningen samt i forhold til Bekendtgørelse om kosmetisk behandling  samt Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler. 

Klinikken er registeret under Styrelsen for patientsikkerhed og sundhedsloven, som påkræver en behandlingsjournal.

Når du kommer i klinikken…
Når du ønsker en konsultation/forundersøgelse eller en behandling på Kosmetisk Klinik Silkeborg ApS vil der blive optaget en journal.

Såfremt du alligevel ikke ønsker at modtage en behandling, vil dine journaloplysninger stadig blive opbevaret i klinikken.

Det er selvfølgelig frivilligt at give sine personoplysninger, men det vil ikke være muligt at oprette en journal og dermed ikke muligt at modtage konsultation/forundersøgelse eller en behandling uden en behandlingsjournal.

Hvad indeholder din journal?
Din journal vil indeholde personfølsomme data: Navn, CPR, Tlf, email- adresse helbredsoplysninger og medicinforbrug.

I forbindelse med dine behandlinger er det lovpligtig at der tages billeder før og efter fotos. De opbevares i din elektroniske journal i journalsystemet Cbit.

Hvordan opbevares din journal?
Vi benytter både personlige papirjournaler, som opbevares i et aflåst og brandfast arkivskab og et elektronisk journalsystem kaldet Cbit.

Hvor længe opbevares din journal?
Journalmaterialet vil blive opbevaret i 10 år, regnet fra sidste behandling. Papirjournaler vil blive scannet ind i Cbit og opbevares herefter i din elektroniske journal, hvis vi ikke har behandlet dig i 2 år. 

Hvem har adgang til din journal:
Kosmetisk Sygeplejerske Nina Grefstad Olesen

Kosmetisk Sygeplejerske Angelika Galler Jensen 

Klinik ansvarlig læge Pia Sjøgren

Lægesekretær Anja Dalsgaard

Udlevering af din journal
Kopi af egen journal ved personlig henvendelse, der kan blive bedt om legitimation Såfremt journal ønskes slettes, gøres dette gerne ved personlig henvendelse i klinikken.

Det er ikke lovligt at udlevere kopi eller oplysninger til andre klinikker, behandlere eller lægeklinikker uden dit samtykke til kopi af journal. 

Kosmetisk Klinik Silkeborg ApS er ikke forpligtet til at udlevere kopi eller oplysinger til klinikker, behandlere eller lægeklinikker.

Hvem informeres om dine oplysninger i forbindelse med utilsigtede hændelser?
Under særlige omstændigheder som ved utilsigtet hændelser eller tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed kan der være tale om en lovpligtig gennemgang af journalmaterialet. 

Anonymiseret information til producent af medicin og medicoteknisk gives også hvis behov eller i forbindelse med en bivirkning eller hændelse.

Indberetning til lægemiddelstyrelsen foretages anonymiseret, dvs. uden person henførbare oplysninger, fakta baseret i forhold til produkt.

Skriftlig samtykke 
- Du skal som klient give skriftlig samtykke til vi i klinikken indsamler data og opbevarer dem i klinikken før vi kan tilbyde dig et behandlingsforløb.

- Hvis du vil medvirke i markedsføring på facebook eller instagram 

Tavshedspligt
Klinikken er underlagt en hver form for tavshedspligt og du har selv indsigtsret og mulighed for at få tilføjet rettelser og tilføjelser til din journal.

Brand og tyveri
Ved evt. brand eller tyveri som omfatter journaldata, vil der blive

informeret via www.kksilkeborg.dk og på klinikkens Facebookside. 

Dette indenfor 72 timer

Markedsføring 
Reklameopslag i form af foto vil ikke blive benyttet med mindre der er indhentet skriftlig samtykke som til hver en tid kan tilbagekaldes.

Vi anbefaler
Vi anbefaler at du IKKE oplyser dit CPR eller nogle personfølsomme data ved henvendelse via mail eller sms.

Datansvarlig 
Den dataansvarlige på Kosmetisk Klinik Silkeborg ApS er 

Nina Grefstad Olesen 

Kosmetisk Klinik Silkeborg ApS

Smedebakken 14 

8600 Silkeborg

 

T 22450538

M nina@kksilkeborg.dk

CVR 34406727

Information til jobansøgere 
Når du ansøger om et job hos Kosmetisk Klinik Silkeborg ApS, behandles følgende personoplysninger: 

  • Navn, adresseoplysninger, e-mail, telefonnumre 
  • CV, ansøgning og foto 

Hvis vi ikke kan tilbyde dig en stilling, vil din ansøgning vil blive slettet efter max. 30 dage

Cookies
Ved besøg på vores hjemmeside, registrerer vi ved hjælp af cookies oplysninger om dine besøg, herunder IP-adresse, browsertype, tidspunkt for besøget, de hjemmesider, der besøges. Disse oplysninger kan i nogle tilfælde indeholde personoplysninger. 

Du kan klage til datatilsynet
Du er altid berettiget til at klage direkte til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, tlf. 3319 3200 eller e-mail dt@datatilsynet.dk, se evt. mere på www.datatilsynet.dk